Salvem l’Empordà sol·licita informació sobre l’ampliació de El Bulli dins el Parc Natural de Cap de Creus

2011-01-28 13:00

Davant la notícia que Ferran Adrià crearà la Fundació El Bulli al Parc Natrural del Cap de Creus Salvem l'Empordà demana informació de l'abast real del projecte i la compatibilitat amb aquesta zona protegida. Salvem l'Empordà no posa en dubte "la gran aportació d’aquesta iniciativa a la comarca: la creativitat, la iniciativa, la sensibilitat gastronòmica". Però recorda que aquest equipament es troba dins el Parc Natural de Cap de Creus, una zona que, segons el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de Creus, els usos incompatibles són:

a) Noves infraestructures, instal·lacions, edificacions i construccions
b) Habitatges de nova planta i ampliacions d’edificis destinats a l’ús d’habitatge.
c) Conduccions aparents d’energia, telefòniques i similars, i la construcció d’obres o aparells de generació d’energia.

Segons la normativa vigent El Bulli es troba dins la clau de protecció anomenada Paratge Natural d’Interès Nacional. És per això que Salvem l'Empordà sol·licita informació sobre l’abast real d'aquest projecte i la seva compatibilitat amb el règim propi del Paratge Natural d'Interès Nacional, regulat pel Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de Cap de Creus. La sol·licitud d’informació va adreçada al Parc Natural de Cap de Creus, a l’ajuntament de Roses, a Urbanisme a Girona i Medi Ambient de Girona.