Salvem l'Empordà sol·licita la declaració del Nucli de La Vall de Santa Creu com a BCIL

2011-09-29 13:30

La IAEDEN-Salvem l'Empordà ha entrat un informe al Consell Comarcal de l'Alt Empordà perquè tramiti l'expedient d'incoació de la declaració com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del nucli de la Vall de Santa Creu, municipi de Port de la Selva. L'informe exposa els valors paisatgístics, arquitectònics, urbanístics, històrics, etnològics i culturals d’aquest nucli rural, el conjunt dels quals fa que La Vall de Santa Creu mereixi ser catalogada com a BCIL, amb la corresponent inclusió al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993). Segons aquesta llei (article 17), en municipis de menys de 5.000 habitants, és el Consell Comarcal qui té la competència de declarar els BCIL.

La Vall de Santa Creu presenta tots els valors que justifiquen i demanen la seva catalogació com a BCIL, de fet, ja figura a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat. La modificació dels límits del Parc Natural del Cap de Creus que aquests dies es presenta dins el debat de les lleis òmnibus al Parlament de Catalunya, posa en perill la conservació d'aquest nucli i del seu entorn. L'esmena que la Direcció General de Polítiques Ambientals té previst proposar durant el tràmit parlamentari de la llei òmnibus aquest mes, referent a la modificació de la Llei 4/1998 de protecció de Cap de Creus, pretén protegir la Vall de qualsevol nova construcció. Però, fora de parc, el nucli de la Vall de Santa Creu dependrà de l'ajuntament de Port de la Selva i del planejament urbanístic que aquest consideri i que la Comissió d'Urbanisme li accepti. No cal dir que nosaltres no confiem gaire en els criteris de l'ajuntament ni de la comissió, contra els quals recorrem i al•leguem reiteradament. Recordem que la darrera vegada que l'ajuntament de Port de la Selva va revisar el seu planejament municipal, aquest es va anul•lar via sentència judicial justament perquè pretenia urbanitzar a la Vall de Santa Creu.

La preservació de la Vall de Santa Creu és una qüestió central. És l’únic nucli rural al llarg dels més de 500 km de costa catalana on encara es preserva un conjunt d’arquitectura tradicional que respon a uns valors relatius a la seva dimensió i escala humana i a la seva integració amb la naturalesa. L’adequada conservació d’aquest patrimoni ha de contribuir a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, ha de ser un actiu social, un element d’identitat i cohesió. I també un element de promoció econòmica, un actiu per a la promoció del turisme.

La necessitat de preservar i potenciar el patrimoni urbanístic i la tipologia arquitectònica d’aquest petit nucli fan necessari l’establiment de les mesures d’actuació adequades, dels criteris bàsics que han de regir les intervencions. És important regular les condicions de reforma, restauració i ampliació si no volem acabar de perdre molts dels valors que definien la qualitat arquitectònica, urbanística i paisatgística d’aquest nucli rural. El delicat caràcter intangible del nucli, ja força alterat per l’aplicació indiscriminada de solucions alienes a l’arquitectura tradicional, es veuria del tot malmès en cas que en aquest fràgil entorn irrompis un creixement en les rodalies i en els buits de l’actual perímetre. L’existència d’aquesta possibilitat suposa un perill afegit per aquest nucli rural.

Per tot plegat, instem a les administracions a tramitar l'expedient d'incoació per a la declaració del nucli de la Vall de Santa Creu com a Bé Cultural d'Interès Local. I sense perjudici que, previs els informes i la tramitació que correspongui, pugui ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) pel Departament de Cultura, atesa la importància dels valors que presenta aquest nucli de població i la seva relació històrica i directa amb el conjunt del monestir de Sant Pere de Rodes. Creiem, a més, que s'hauria d'haver fet fa molt de temps. D'aquesta manera, esperem salvar la Vall de Santa Creu, d'una vegada per totes, dels interessos polítics i urbanístics.