Salvador Guillaumes nou cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital de Figueres

2014-06-17 11:00

Salvador Guillaumes és el nou cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital de Figueres. És doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en Cirurgia General i Digestiva. Els seus vint-icinc anys de carrera els ha desenvolupat en hospitals de Barcelona pertanyents a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP). 

A principis del 2014 s’ha incorporat al centre alt empordanès i un dels seus principals objectius en la seva nova etapa és treballar en la reducció de les llistes d’espera quirúrgiques en l’àmbit de la seva especialitat. Guillaumes explica que “el primer projecte de futur és aconseguir la màxima eficiència amb els recursos que hi ha disponibles per tal de reduir el temps d’espera tant de les operacions com de les visites mèdiques”. 

El nou cap del Servei de Cirurgia també considera que és molt important “aconseguir la màxima coordinació amb el centre de referència, l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, al qual cal derivar alguns casos, ja sigui perquè es tracta de malalties poc freqüents o perquè la patologia requereix recursos que no estan disponibles a l’hospital comarcal”. 

Guillaumes manifesta que “tot i les circumstàncies econòmiques actuals, hi ha marge per dur a terme processos de millora, com l’aprofundiment en l’ús sistemàtic de procediments quirúrgics cada cop menys invasius i amb menys efectes secundaris”. Considera que “l’excel·lència en cirurgia, com en la medicina en general, rau en l’aplicació de la millor evidència científica disponible, juntament, amb la millor expertesa per part del professional, tenint sempre presents quins són els desitjos i les preocupacions dels pacients”. Creu fermament que “el pacient ha de ser el centre i l’objectiu de totes les nostres accions” i que és clau “ser capaços de generar confiança. 

Per aconseguir-ho és fonamental una bona comunicació amb els usuaris”. El cirurgià puntualitza que evidentment “cal una impecable atenció mèdica, un aspecte en què l’Hospital de Figueres no té res a envejar al dels altres centres del seu mateix nivell assistencial”. I ho argumenta dient que “avui en dia existeix una extrema vigilància dels resultats assistencials en tots els hospitals públics i, en aquestes auditories, l’Hospital de Figueres sempre arriba a nivells d’excel·lència”.