Roses actualitza les taxes i congela l'IBI i l'IAE

2023-10-24 09:00

La sessió plenària municipal de Roses, celebrada aquest dilluns 23 d’octubre, ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024. Les principals novetats seran l’actualització de taxes amb l'objectiu d’aconseguir l'equilibri entre els ingressos municipals i l’augment generalitzat dels preus de serveis i subministraments experimentats en els darrers anys, mentre que la majoria d’impostos municipals, com IBI, IAE, Plusvàlua i Impost de construccions, es congelen i mantindran les mateixes tarifes que durant el 2023.

  • IBI, Plusvalua, IAE i Impost de construccions, sense cap increment
  • La recollida i eliminació de residus pujarà un 50% per pal·liar l’increment dels costos del servei durant els darrers exercicis, l’actualització i millora del contracte amb l’empresa adjudicatària i l’adaptació a la legislació vigent
  • Els serveis de grua i dipòsit de vehicles augmenten un 86% i un 66% per reduir la despesa municipal que comporten i actuar contra les conductes incíviques
  • La resta de taxes i serveis s’incrementen amb el 5,7% corresponent a l’IPC interanual