Roses interposarà recurs a l’Audiència Nacional contra l’aprovació de l’atermenament de Santa Margarita

2010-02-17 17:28

La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient ha notificat a l’Ajuntament de Roses la seva resolució de 5 de febrer, per la qual s’aprova l’atermenament dels béns de domini públic marítim-terrestre de la marina de Santa Margarida. Amb aquesta resolució es desestimen les al·legacions presentades per l’Ajuntament contra aquest procediment, la qual cosa obliga ara al consistori a optar per la via judicial.

La resolució del Ministeri ha aprovat l’atermenament d’un total de 13.791 metres de longitud de la marina de Santa Margarida, atorgant-li la condició de béns de domini públic marítim-terrestre. Aquesta consideració ha estat el principal motiu de desacord argumentat pel consistori rosinc en les seves al·legacions, en considerar que les marines interiors no són part integrant del domini públic marítim terrestre estatal, sinó que tenen la naturalesa de port esportiu i, per tant, són competència de la Generalitat.

En aquest sentit, des de l’inici del procediment d’atermenament l’any 2008, tant Ajuntament com Generalitat han manifestat la falta de competència de l’administració de l’Estat per dur a terme aquest procediment, ja que la marina s’integra en un port esportiu de titularitat autonòmica i, per tant, els canals pertanyen al domini públic portuari autonòmic i es regulen per la Llei de Ports de Catalunya. En relació a les servituds, s’entén també que és la legislació autonòmica la que estableix el règim específic per a les marines interiors.

La resolució que el Ministeri de Medi Ambient acaba de dictar, però, desestima les al·legacions presentades pel consistori i posa fi a la via administrativa, per la qual cosa l’Ajuntament ha decidit recórrer a la via judicial i interposarà recurs davant la Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional, amb l’objectiu de fer arribar el seu desacord i arguments fins a la darrera instància.

L’alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, ha manifestat la seva ”ferma intenció per continuar insistint en la resolució d’aquest conflicte fent tots els passos que calguin. Hem presentat informes i al·legacions, m’he entrevistat personalment amb els responsables del Servei Provincial de Costes a Girona i del mateix Ministeri de Medi Ambient a Madrid. No estalviarem esforços per vetllar pels interessos dels veïns i perquè el procés de restauració de la marina tiri endavant amb el mínim de perjudicis possibles per a totes les parts implicades”.