Reubiquen alguns serveis del Consell Comarcal

2013-09-04 15:00

Al llarg de les darreres setmanes, el Consell de l’Alt Empordà ha procedit a modificar la ubicació física de diversos serveis a les seves oficines, tant a la seu central del carrer Nou com a les dependències del carrer Clerch i Nicolau, amb l’objectiu de millorar les prestacions als ciutadans i fer front als nous reptes de futur que haurà d’assumir l’administració comarcal en la seva línia d’ampliació de serveis i de competències.

Els primers canvis es van produir amb el trasllat de l’àrea de Turisme a les oficines del carrer Clerch i Nicolau, on comparteix espai amb Promoció Econòmica i així s’aprofiten sinergies en els aspectes que els dos serveis poden treballar de forma conjunta. D’altra banda, a la seu central s’han redistribuït espais que han afectat als departaments de Comptabilitat, Cultura i Ensenyament, Habitatge, Consum i Comunicació.