Renoven els equipaments de la unitat de Diàlisi de l’Hospital de Figueres per a guanyar seguretat en els tractaments

2016-07-08 20:00

La renovació i actualització que s’ha fet dels 26 de monitors del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres permet oferir a més pacients tècniques com l’hemodiafiltració, que combina diàlisi amb filtració. Aquesta és més ben tolerada pels pacients, més confortable, amb menys complicacions i amb major supervivència. Aquesta modernització permet que el 100% dels pacients siguin tractats amb la tècnica capdavantera de diàlisi a Catalunya.    

També s’ha renovat i millorat la planta de tractament d’aigües que permet obtenir un líquid de diàlisi ultrapur per poder-lo infondre en el pacient quan se li practica el tractament. La nova planta desinfecta l’aigua amb calor i de manera automàtica, en comptes de fer-ho químicament i de forma manual, un procediment que significa major seguretat per al pacient.  

La renovació dels monitors de diàlisi i de la planta de tractament d’aigües està valorada en més de 500.000 €. El finançament s’ha dut a terme repercutint-lo durant tot el període de vida útil de l’aparellatge.   

El Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres es va posar en funcionament el 1976. A la comarca 63 pacients fan hemodiàlisi, 12 diàlisi peritoneal i hi ha 112 persones que són portadores d’un ronyó trasplantat. El 2015 es varen dur a terme més de 10.000 sessions d’hemodiàlisi i més de 3.000 de diàlisi peritoneal, aquesta darrera tècnica es realitza al domicili del pacient.   

 

Lloc de cerca

200240775-8ef048fe9f/50000000.png