Recomanacions de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor als afectats per la nevada

2010-03-12 11:51

Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, de forma coordinada amb l’Agència Catalana del Consum, es fan públiques les diferents vies de reclamació per als usuaris afectats per la nevada del passat 8 de març:

PEL TALL DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Podeu fer la vostra reclamació, trucant al telèfon d’atenció al client de la vostra companyia elèctrica o adreçant-vos a les oficines d’atenció al client. En aquest cas, podeu demanar els fulls oficials de reclamació/denúncia que l’empresa ha de tenir a la vostra disposició en les seves oficines. També podeu fer-los arribar una reclamació per escrit (el model està penjat a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà).

La vostra companyia elèctrica ha de respondre en un termini màxim d’un mes des de la recepció de la vostra reclamació.

Si teniu contractada alguna pòlissa d'assegurances del tipus multirisc, podeu comunicar el sinistre a la vostra entitat asseguradora, fent una estimació dels danys ocasionats pel tall de subministrament elèctric, per si la pòlissa inclou la cobertura en cas de danys als béns (menjar, aparells elèctrics o electrònics, etc.).

Si en aquest procés de valoració ha intervingut un pèrit per part del perjudicat (o de l'assegurador del perjudicat), caldrà aportar l'informe pericial amb els annexos corresponents.


PELS DANYS EN BÉNS (HABITATGE, VEHICLES, ETC...)

- Comproveu quines assegurances teniu contractades (de la llar, del vehicle, etc...) i si cobreixen danys.

- Només es podrà aconseguir una indemnització per danys si el bé sinistrat estava assegurat en el moment del sinistre (els dies del temporal de neu).

- En cas que tingueu una pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns danyats, és recomanable fer fotos dels béns danyats i guardar els justificants de les despeses urgents que tingueu. En tot cas, cal que comuniqueu, al més aviat possible, el sinistre a la vostra entitat asseguradora.

- En cas que hagueu sofert danys als béns i també talls de subministrament i ambdós estan coberts per la mateixa asseguradora especifiqueu-ho de forma conjunta en el mateix comunicat del sinistre.

PER LA SUSPENSIÓ DEL SERVEI FERROVIARI

Podeu fer la vostra reclamació, trucant al telèfon d’atenció al client de l’empresa ferroviària o adreçant-vos a les oficines d’atenció al client. En aquest cas, podeu demanar els fulls de reclamació/denúncia que aquesta empresa ha de tenir a la vostra disposició en les seves oficines. També podeu fer-los arribar una Reclamació per escrit tenint en compte que heu d’identificar-vos, aportar còpia del bitllet de transport, fer constar les hores de suspensió del servei i els perjudicis justificats que vau patir.

L’empresa ferroviària ha de respondre en un termini màxim d’un mes des de la recepció de la vostra reclamació.

PER LA INTERRUPCIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC

Podeu fer la vostra reclamació, trucant al telèfon d’atenció al client del vostre operador . També podeu fer-los arribar una Reclamació per escrit tenint en compte que heu d’identificar-vos com a client, reclamar les compensacions legalment establertes per la interrupció del servei de telefonia així com els perjudicis que pugueu acreditar.

L’operador de telefonia ha de respondre en un termini màxim d’un mes des de la recepció de la vostra reclamació.