Quimi Portet i una dotzena més d'accions artístiques a La Popular de Roses

2010-05-12 22:48

La segona edició d'aquest festival de cultura contemporània i patrimoni tindrà lloc divendres i dissabte a la Ciutadella de Roses.