Quatre informadores ambientals vetllaran pel civisme urbà a Figueres

2014-01-14 13:30

L'Ajuntament de Figueres, amb el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, ha contractat quatre persones en situació d'atur com a informadores ambientals adscrites al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquestes quatre persones faran, durant sis mesos, tasques d'informació ciutadana d'aspectes relacionats amb el medi ambient urbà i el civisme. Els principals camps d'actuació seran la informació per a una correcta gestió dels residus urbans - especialment del sector comercial i del sector de la restauració -, així com la informació relacionada amb la tinença i conducció d'animals de companyia, especialment gossos.

Pel que fa als residus abordaran la problemàtica de la correcta gestió dels residus comercials, especialment les caixes de cartró i l'ús correcte del servei de porta a porta comercial, així com dels contenidors de la via pública. En relació al sector de la restauració es vetllarà per a una correcta gestió dels olis vegetals, del vidre i de la correcta separació de residus. Pel que fa als animals se centraran sobretot a informar sobre l'obligació dels propietaris de gossos de recollir els excrements, de portar el gos correctament lligat i d'estar al corrent del cens municipal d'animals. Tindran una especial cura amb el control dels gossos potencialment perillosos que segueixen un protocol específic pel que fa a normes de conducció i d'assegurança. Aquestes quatre informadores s'ubicaran en els parcs i jardins de la ciutat i informaran als propietaris d'animals. Un tercer camp d'actuació serà el control de la publicitat comercial (cartells i díptics) a l'espai públic amb l'objectiu d'evitar les males pràctiques en distribució de propaganda comercial i vetllar per la qualitat del paisatge urbà. 

El regidor de Medi Ambient, Pere Giró, està satisfet perquè “la presència d’aquestes informadores és molt efectiva. Quan hi són els excrements i els residus voluminosos es redueix molt, facilitant la feina dels treballadors d’aquest sector. A més, a part de reduir el comportament incívic, es creen llocs de treballs; el resultat  és doble”.