Prop de 29.000 persones estan diagnosticades de Parkinson a Catalunya

2021-04-10 16:00

A Catalunya, un total de 28.931 persones estan diagnosticades de Parkinson, d’aquestes, 14.660 són dones i 14.271 són homes. Pel que fa a l’evolució del nombre de persones afectades per la malaltia en els darrers sis anys, aquesta es manté estable, l’any 2019 es van detectar 3.192 nous casos.

L’edat és un factor de risc important a la malaltia del Parkinson, el 97% dels pacients tenen símptomes a patir de 65 anys o més, encara que aquesta afecta majoritàriament la gent gran i, es diagnostica, de mitjana, tres anys abans en els homes que en les dones. L’edat de les persones afectades és de 80,2 anys en dones i 77,3 anys en homes.

L’aparició de la malaltia depèn de factors ambientals i, entre un 1 i un 2% dels casos pot estar lligada a l’herència genètica. L’evolució de l’edat mitjana en els darrers sis anys tant en els nous casos diagnosticats com en els afectats ha estat mantinguda.

Les persones amb la malaltia del Parkinson fan servir el doble els serveis sociosanitaris que la població de la seva mateixa edat. Comparades amb la població de les mateixes característiques, fan més ús dels recursos sanitaris ambulatoris d’atenció primària i especialitzada així com dels recursos sanitaris d’internament.

El 47% de les persones diagnosticades de Parkinson tenen risc alt de complexitat. Poden tenir complicacions que provoquin un ingrés hospitalari i morir, el doble que les persones de la seva mateixa edat i que no pateixen la malaltia.

En relació amb la despesa sanitària, les persones amb Parkinson han tingut una despesa superior a la població equivalent. Segons les dades del 2019, la despesa sanitària va ser de 4.971,1€ per càpita, mentre que en la població catalana equivalent aquesta despesa correspon a la meitat de la quantia.