Promouen els productes de custòdia agrària a la comarca

2012-09-17 12:00

Fa poc mes d'un any que a l'Alt Empordà s’està promovent una campanya de custòdia agrària en el marc del projecte “Cultivant sinergies” un pla pilot de desenvolupament rural del GOB Menorca amb la col·laboració de l'IAEDEN, cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel FEADER. 

En el marc d’aquest projecte, durant aquest primer any s'han signat acords de custodia amb diverses finques que representen la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat que actuen com a verdaders modeladors del paisatge empordanès i refugi de la biodiversitat, i preveiem ampliar els acords signats en els propers anys. Aquestes finques generen productes, que anomenem productes de custodia. La compra d’aquests productes de custodia permet la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions, i en definitiva, és una forma que el consumidor pot contribuir al manteniment del paisatge empordanès i beneficis ambientals derivats d’aquestes activitats agràries. Durant aquest mes de setembre es volen donar a conèixer aquests productes de custodia i finques amb acord de custodia agrària signat i aquesta campanya s’organitza amb diferents accions promocionals en mitjans de comunicació i difusió i promoció del catàleg de productes de custodia per tothom qui estigui interessat a traves del seu blog.