Primeres Jornades del Patrimoni Defensiu al Castell de Figueres

2013-10-15 12:00

Les I Jornades del Patrimoni defensiu d'època moderna, en record d'Agustí Vehí i Castelló, tenen com a objectiu difondre i comunicar l'estat de la qüestió quant a la recerca, la innovació, la didàctica, el turisme i la comunicació a l'entorn del patrimoni poliorcètic modern, recollint el punt de vista d'especialistes de diferents disciplines. Se celebraran principalment al Castell de Sant Ferran de Figueres i contribuiran, també, a la promoció, coneixement i projecció social de la fortalesa.

En la seva primera edició, les I Jornades del Patrimoni Defensiu d'època moderna se celebraran del 17 al 20 d'octubre de 2013. Els eixos del programa que vertebren ponències i comunicacions són noves tecnologies, història i arqueologia, d'una banda, i patrimoni, gestió, educació i turisme, de l'altra.

Aquesta activitat està reconeguda amb un crèdit ECTS per als estudiants de Grau de la Facultat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona).