Presenten el manifest "L'A7, o la colonització de Catalunya"

2010-07-23 08:47

Ahir dijous al matí 30 entitats i plataformes de diferent nivell, entre elles la IAEDEN, representant-ne més de 370, han presentat un manifest en contra de la duplicació viària en el corredor mediterrani, una obsessió anòmala en el marc europeu.

L'aposta per la dotació amb xarxa ferroviària per a persones i mercaderies, l'aplicació de l'eurovinyeta, i la potenciació de la intermodalitat han de permetre millorar l'eficiència i racionalitat de la xarxa existent, alhora que frenar la pèrdua de sòl, i l'increment de la fragmentació territorial, dels impactes ambientals i de les externalitats associades a un model de mobilitat basat en el vehicle privat.

En el manifest es fa referència a l'Alt Empordà "en altres llocs del país, com l'Alt Empordà, la proliferació de xarxa deixa Figueres amb la previsió de l'A2 per l'oest, quan ja s'havia fet per l'est, i ara, a més de l'ampliació de l'AP7, cal contemplar la trituració del territori amb les línies de l'AVE i del nou ferrocarril convencional".