Presenten al·legacions contra el planejament que legalitza l'escorxador de Vilafant

2016-02-03 17:30

La Plataforma de la Hipoteca i la Pobresa de Figueres (PAHP), veïns de Vilafant en nom propi i la IAEDEN-Salvem l'Empordà van presentar diferents al·legacions a la modificació puntual del PGOU de Vilafant a l’àmbit de la zona industrial de Fricafor.

La IAEDEN-Salvem l'Empordà fa anys que dóna suport a la lluita dels veïns de la urbanització de les Forques a Vilafant que malviuen amb una activitat industrial en plena zona residencial. Una indústria molesta com és un escorxador que, a més a més, va ampliant la seva activitat amb el vist-i-i-plau de l'ajuntament. En les al·legacions presentades sostenen "la improcedència de canviar el planejament per permetre ampliar la indústria de 50 tones/dia a 150 tones/dia, la incompatibilitat d’aquest ús industrial amb aquesta nova intensitat amb la zona residencial i d’habitatges que ara envolta la indústria, la producció de nombroses molèsties per tràfic, soroll, olors, la producció d’un supòsit de desviació de poder i d’un tracta de favor en permetre l’Ajuntament per aquesta única indústria la seva ampliació tot alterant el règim urbanístic actualment vigent i retardant el trasllat obligat de l’empresa".

També destaquen "els greus problemes de mobilitat i l’oposició dels veïns a l’ampliació ja documentada en el procés participatiu, procés participatiu que fou parcial en fixar diferents taules de participació (3) amb representants de l’empresa i dels Promotors i del Comitè d’empresa, i una única taula en representació dels veïns.  Veïns que ja van referir la il·legalitat de permetre ampliar la indústria".

Finalment denuncien que "modificar el planejament per aquest únic cas i per possibilitar l’ampliació és una derogació singular de planejament, una reserva de dispensació (doncs es canvia la categoria industrial permesa a la zona) i optar per l’interès particular sacrificant l’interès general vinculat a la qualitat de vida del conjunt de veïns del barri".