Presenten la Diagnosi del Pla Estratègic de Formació de l'Alt Empordà

10.02.2012 12:30

Es tracta d'un projecte transversal que ha identificat les necessitats formatives d'una quinzena de sectors de la comarca.