Presentació de la liquidació del pressupost 2015

2016-04-07 08:00

L'endeutament s'ha reduït un 47% respecte a l'any 2016 i hi ha un romanent de tresoreria positiu de 3,8 MEUR. D'aquesta manera es recupera la capacitat inversora de l'Ajuntament.