Pavimenten la nova plaça de l’Escorxador de Figueres i s'ultimen els treballs per a finalitzar les obres a la plaça Tarradellas

2018-11-28 17:00

L’Ajuntament de Figueres ha iniciat la pavimentació de la nova plaça de l’Escorxador en el marc del Pla de Rehabilitació del Centre Històric de Figueres. El projecte de reurbanització de la plaça contempla  convertir la plaça en un passeig que enllaci la plaça Tarradellas amb el centre de la ciutat, suprimint les barreres arquitectòniques, millorant-ne l’accessibilitat de les cruïlles i renovant tots els serveis d’enllumenat, telefonia, subministrament d’aigua i clavegueram.

Les obres han estat adjudicades per 334.223 € que es finançaran al 50% entre l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Rehabilitació del Centre Històric, Pla amb el qual l’Ajuntament està reurbanitzant els carrers Barceloneta, Jonquera i Peralada i que finalitzarà amb la reurbanització del carrer Ample per completar la transformació de tot el sector del Centre Històric. 

El projecte, que preveu una actuació en un àmbit de 2.330m2, proposa la recuperació de l´esplanada davant l´antic escorxador per a l´ús per als vianants i en especial per la relació de l´espai públic amb les activitats que es puguin dur a terme en l´equipament municipal de la Casa Empordà i l’Oficina de Turisme. 

L’obra inclou el desmuntatge dels elements de mobiliari urbà, senyalització, parquímetres, reixes i pous, elements electrònics i sensors, pòrtics i lluminàries que són obsolets o bé cal reubicar un cop reurbanitzada la plaça, trasplantament d´un exemplar de llorer i arrancada de 5 exemplars d´arbustos. Enderroc dels trams de vorera, de calçada existent i de les xarxes de serveis obsoletes. Pavimentació de la plaça, de les voreres i dels carrils de circulació amb plantació de nou arbrat (16 plataners) i vegetació, instal·lació de noves columnes amb projectors i lluminàries situades a façana, instal·lació de nou mobiliari urbà i senyalització, restauració de l´escultura i reubicació en el nou espai, i reubicació dels tòtems d´informació històrica i turística.

ESTAT DE LES OBRES DEL CENTRE HISTÒRIC 

Paral·lelament l’Ajuntament de Figueres està executant les obres de reurbanització dels carrers de la Jonquera i Peralada. Aquest dissabte 25 de novembre, al carrer de la Jonquera, es va iniciar el procés de connexions amb els nous serveis que permetrà el cobriment amb pedra dels punts que faltaven a l’entorn de les escomeses.

Al carrer de la Barceloneta l’empresa constructora realitzarà durant aquestes setmanes abans de Nadal els treballs de millora en una part del paviment de pedra  requerits abans de poder donar l’obra per finalitzada. Finalment, al carrer Peralada, aquest dissabte 25 de novembre es va iniciar el formigonat de l’últim tram per poder alliberar l’espai de tanques d’obra i començar els treballs de pavimentació amb pedra. Està previst que el gruix principal de l’obra finalitzi a 31 de desembre. 

Pel que fa a l’estat de les obres de la plaça Tarradellas, es realitzen els últims treballs per poder donar-les per finalitzades abans de Nadal. 

 

Lloc de cerca