Onze establiments subvencionats pel Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres

2018-07-06 11:00

Onze establiments reben subvencions en el marc del Pla de Rehabilitació del Centre Històric de Figueres.

Lloc de cerca