Obres Pirinaiques S.L. esponsoritza l'Adepaf

2010-07-24 20:59

L'Ajuntament ha fet d'intermediari per aconseguir el patrocini per al club figuerenc fundat l'any 1957.