Obres a la canonada d'aigua al carrer Caamaño de Figueres

2012-09-27 18:00

Per tal de millorar el servei, l’empresa municipal Fisersa ha començat aquesta setmana els treballs de substitució de la canonada d’aigua potable del carrer Caamaño, en el tram comprès entre el carrer Nou i el carrer Blanc. Les obres que afecten únicament la vorera dels números parells –la situada més al sud- suposen la instal·lació d’un nou tub de fosa de 200 mm. de diàmetre. En la mateixa actuació es renovaran les escomeses existents. Per evitar els talls d’aigua mentre durin les obres s’ha instal·lat un subministrament provisional. Es preveu finalitzar les obres el 19 d’octubre.