Obren el període d’informació pública i presentació d’al·legacions de l’atermenament de Santa Margarida de Roses

2019-02-12 17:00

El Servei de Costes a Girona publicà el passat 7 de febrer (BOP de Girona núm 748),  l’edicte de delimitació del domini públic marítim terrestre de la urbanització de Santa Margarida, on s’informa de la incoació de l’expedient d’atermenament d’uns 11 km de la urbanització de Santa Margarida per a la seva adaptació a la Llei de Costes i al Reglament de Costes.

Paral·lelament, i fins al proper 7 de març, s’ha obert també el període d’informació pública, amb l’objectiu que els interessats puguin consultar la documentació i els plànols de la delimitació provisional de domini públic i servituds, així com formular les al·legacions que considerin oportunes.

La consulta de l’expedient complet pot realitzar-se a les dependències del Servei de Costes a Girona, situades a la quarta planta del número 47 de la Gran Via Jaume I, en horari de 9 a 13 h del matí. L’Ajuntament de Roses  posa també a disposició dels interessants l’anunci publicat al BOP i els plànols amb la delimitació proposada a través de la pàgina web municipal (www.roses.cat).

L’edicte del Servei de Costes informa igualment de la suspensió en l’atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic marítim terrestre i en la seva zona de servitud de protecció, fins a la resolució de l’expedient d’atermenament.

Podeu accedir a l’anunci i plànols de l’atermenament proposat a a través d'aquest enllaç.

Lloc de cerca