Obliguen a retirar el nom de Dalí, la imatge i obres de l’exposició del Reial Cercle Artístic de Barcelona

2012-06-22 21:00

En una sentència dictada el 12 de juny de 2012, el Jutjat Mercantil Núm. 3 de Barcelona ha condemnat l’empresa Faber Gòtic, S.L. (dirigida per Juan Javier Bofill), a retirar de la sala d’exposicions del Reial Cercle Artístic de Barcelona situat al costat de la catedral de Barcelona, el nom Dalí, les seves fotos i les obres de les que es deia que pertanyien a la col·lecció d’escultures que l’artista va fer per Isidro Clot (la denominada “col·lecció Clot”). A l’hora, la sentència condemna Faber Gòtic per actes de competència deslleial, al haver generat l’aparença de que la Fundació Gala-Salvador Dalí emparava aquesta exposició, i l’imposa el pagament d’una indemnització. 

Després d’intents reiterats per negociar amb Juan Javier Bofill, comissari de l’exposició i propietari de Faber Gòtic, la Fundació Gala-Salvador Dalí, juntament amb Demart Pro Arte B.V. (societat 100% titularitat de la Fundació Dalí) i VEGAP (l’entitat de gestió col·lectiva ‘Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos’), va interposar una demanda per posar fi a l’explotació no autoritzada que es duia a terme en aquesta exposició dels drets de marca, de propietat intel·lectual i d’imatge de Salvador Dalí, i per denunciar que aquesta exposició i el seu plantejament i presentació pública podia induir al públic a pensar que estava organitzada o emparada per la Fundació Dalí. 

En aquesta sala, s’exposava des d’abans de l’any 2004 una col·lecció d’obres atribuïdes a Salvador Dalí que es presentaven com a integrants a la denominada “Col·lecció Clot”. Així mateix, l’exposició es presentava amb el nom “DALÍ”, s’utilitzava aquest nom i la imatge de l’artista sense la preceptiva autorització de la Fundació, i es reproduïen i exposaven obres seves sense la preceptiva llicència de VEGAP, entitat a la que la Fundació té encomanada la gestió col·lectiva dels drets d’autor.