Oberta la convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades a entitats de Figueres

2023-05-23 12:00

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades a les entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals que desenvolupen projectes, activitats i serveis estables d'utilitat pública i d'interès social durant el 2023. S'hi destina un total de 456.503,19 euros.

Pel que fa a projectes de l'àmbit temàtic de la cultura, educació i joventut, s'hi destinen 215.000 euros; en l'àmbit d'esports, 87.203 euros; en benestar social i salut, 129.700, i en projectes de l'àmbit de l'acció cívica i els drets civils, 24.600 euros.

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables que tinguin per finalitat:
-Millorar la cohesió social de la ciutat.
-Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i integració, així com noves formes de participació.
-Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat
-Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania
-Promoure la igualtat
-Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies
-Fomentar la integració i la normalització de persones amb discapacitat
-Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans
-Ampliar l'oferta formativa de la ciutat fent possible la formació continuada
-Promoure l'educació de qualitat com una eina per al progrés personal
-Fomentar la participació i impulsar l'accés de la ciutadania a la cultura
-Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes i les seves expectatives.

Es pot consultar tota la documentació necessària aquí: https://www.figueres.cat/tramits/convocatories-i-subvencions/subvencionsentitats

Enguany la justificació de les subvencions d’import inferior a 5.000 euros es portarà a terme mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat i en el cas de les subvencions d’import superior no serà obligatòria la presentació dels justificants de pagament.