Nova convocatòria d'ajuts per a fomentar les inversions i la innovació en el sector del vi a Catalunya en el període 2014-2018

2015-01-15 13:00

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles. Aquesta és la segona convocatòria d’una línia d’ajut dirigides a l’execució de projectes de desenvolupament de nous productes, procediments i/o tecnologies i a l’execució de projectes d’inversió en la transformació i/comercialització de productes vinícoles, en el marc del Programa de suport al sector vitivinícola per als anys 2014-2018, finançada íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), amb l’objectiu d’apostar per estructures de transformació i comercialització adaptades als nous reptes dels mercats.

Els ajuts que preveu aquesta línia són de 224 milions d’euros per a tot el període i a repartir entre totes les comunitats autònomes de l’Estat. La participació financera de la Unió Europea (UE) no pot superar el límit del 40% de les despeses auxiliables en el cas de PIMES, i del 20% en la resta de beneficiaris admissibles, en el cas d’inversions, i el 40% en tots els casos d’inversió en innovació.

A Catalunya en la primera convocatòria es va concedir un import de 9,58 milions d’euros, a  78 expedients, que preveuen generar una inversió per un valor de 23,99 M€, per a la millora de les condicions de producció i/o comercialització i el desenvolupament de nous productes, procediments i tecnologies de productes vitivinícoles. A les comarques de Girona es preveu una inversió de  1.635.981,35 € amb 654.392,54 € d'ajuts