No hi ha acord entre sindicats i Ajuntament i es manté la convoatòria de vaga d'Ecoserveis per dimarts

2016-12-19 20:30

Aquest dilluns s'ha realitzat una nova mediació entre el comitè de vaga d'Ecoserveis format per la representació sindical majoritaria (CO.BAS i CCOO) i la direcció de l'empresa Fisersa i representants municipals sense que s'hagi arribat a un acord. D'aquesta manera la convocatòria de vaga es manté i començaria aquest dimarts 20 de desembre a les dos quarts de deu de la nit.

L’Ajuntament de Figueres ha informat que "ha fet en tot moment grans esforços i es manté obert a continuar negociant per aturar la vaga convocada en el servei de neteja, enllumenat i jardineria".

També comitè de vaga ha expressat la seva voluntat de seguir negociant tot i que aquest dimarts comenci la mobilització. 

En la proposta que han presentat Fisersa i Ecoserveis l'Ajuntament considera que "es reitera la voluntat de continuar negociant fins l’últim moment per tal d’evidenciar els avantatges que contempla la darrera proposta de l’Ajuntament i esvair qualsevol dubte".

El darrer plantejament de l’Ajuntament, que s’ha anat modificant en base a les converses mantingudes amb els sindicats, garanteix, segons els representants municipals, "un gran respecte de les condicions laborals i salarials dels treballadors i que no hi haurà acomiadaments". 

Concretament la proposta  inclou, entre altres punts, el compromís detallat de no aplicar mesures laborals que comportin l’extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l’empara de causes objectives de tipus productiu i/o econòmiques i/o organitzatives. També contempla que  en el moment de la subrogació tindran preferència a l’hora de cobrir noves necessitats de llocs de treball en els serveis de jardineria i enllumenat públic de Fisersa aquells treballadors que no van ser objecte de subrogació i que haguessin format part de la borsa de treball d’Ecoserveis, mitjançant contracte temporal en aquets serveis. A més, es garanteixen les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d’Ecoserveis sense posar en perill les condicions de la plantilla de Fisersa.

Per la seva part els sindicats entre d'altres coses demanen "concreció de la naturalesa que tindran el conjunt de subrogats en l'empresa municipal, plantilla autònoma fixa per a l'activitat i no definits fixes". 

 

Lloc de cerca