Neix Figueres Proposa per donar continuïtat a Figueres Decideix

2010-05-27 09:00

Arrel de la autodissolució de la plataforma "Figueres decideix", ha nascut "Figueres Proposa". Aquest grup té la voluntat d'explorar les possibilitats de donar continuïtat a l'esperit de la Consulta popular que es va celebrar a Figueres el 25 d'abril de 2010. Per tant, és un projecte que vol mantenir el caliu i preservar els valors que varen inspirar l'organització de la Consulta per part de "Figueres Decideix", i de rendibilitzar les lliçons que de l’experiència se'n poden extreure. És un espai provisional, que s'haurà d'anar perfilant a mida que s'hi afegeixi gent i es vagin plantejant els que hauran de ser els continguts propis que aquesta iniciativa pugui representar.

La idea d'aquest projecte neix dins de l'organització mateixa de la plataforma de "Figueres Decideix", i comença a concretar-se en una assemblea oberta a tots els voluntaris i simpatitzants que es va celebrar el dissabte 22 de maig a La Cate. Es considerem valors de "Figueres Decideix" la descoberta de la transversalitat, la complicitat amb els nous catalans, el sosteniment en la societat civil amb independència d'institucions, partits o associacions concretes, les formes d'una democràcia més participativa i ciutadana, el compromís amb el país, la capacitat per aglutinar la diversitat d'organitzacions polítiques i entitats ciutadanes per un fi comú. Amb aquesta inspiració i perspectiva, es pretén construir un espai de debat sobre la realitat ciutadana, alhora que també es disposi de la capacitat d'acció necessària pel desenvolupament de campanyes o influir en els poders o col·lectius que convingui, segons sigui la naturalesa de cada proposta defensada.