Millores al teatre i local del Bon Pastor

2010-07-30 08:55

L''Associació Cultural del Bon Pastor ha realitzat importants millores al seu local per poder-hi realitzar actes teatrals, musicals i diversos. Les reformes s'han fet seguint la normativa vigent, així s'ha instal·lat el cortinatge ignífuc en l'espai escènic, s'ha renovat l'equip d'il·luminació i s'hi han col·locat les primeres 104 butaques fixades a terra.

Segons el projecte presentat, la sala teatre té un aforament per a 184 persones i la sala d'actes fins a 90 persones en activitats com ara exposicions o sala polivalent. En actes amb el públic assegut com ara presentacions, projeccions o conferències la capacitat és de 70 persones.