Milloren les voreres d'accés a les escoles Parc de les Aigües, Josep Pallach, Cor de Maria i Escolàpies

2013-02-08 11:00

Aquesta setmana han començat el treballs de millora d'algunes de les voreres incloses en el projecte participatiu "Camins escolars segurs", iniciativa del Pla de Barris del Centre Històric. 

El projecte "Camins escolars segurs" -realitzat amb els agents educatius de les escoles Parc de les Aigües, Josep Pallach, Cor de Maria i Paula Montal (Escolàpies)- té com a objectiu analitzar itineraris segurs per les entrades i sortides dels centres educatius. Una vegada marcats els itineraris, des del Pla de barris s'ha tirat endavant l'arranjament i millorar d'alguns punts. Una actuació que es realitza a través d'una brigada de quatre paletes, contractats a través d'un pla d'ocupació del SOC.  

Els operaris treballen aquests dies a la plaça Josep Tarradellas, a tocar de l'escola Josep Pallach. Aquesta i les futures actuacions tenen per objectiu millorar la seguretat dels vianants: mitjançant nova senyalització i implantació de mobiliari urbà; ampliant voreres, guals de vianants i/o cruïlles amb plataformes de prioritat invertida. 

Anys anteriors 

Destacar que el Pla de barris del Centre històric ja ha realitzat, en anys anteriors, actuacions de millora de la via pública, a través de tres plans d'ocupació. Projectes que també van centrar els seus esforços en l'eliminació de barreres arquitectòniques i millora de la seguretat a l’espai públic (guals de vianants adaptats, reposició de paviments,  plataformes elevades, rehabilitació de voreres, etc..) i actuacions de rehabilitació del convent dels Caputxins que, entre altres, han permès utilitzar aquest espai per les oficines del mateix pla de barris.