Milloren el drenatge del Parc Bosc de Figueres

2014-02-20 16:00

L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa diverses actuacions de manteniment al Parc Bosc per reparar les parts malmeses al sistema de drenatge per la pluja.

Anualment es destina una partida del pressupost municipal al manteniment dels camins del Parc Bosc. Sobretot perquè el pendent del parc provoca l’acumulació de la pluja i, conseqüentment, l’erosió del sòl. L’Ajuntament de Figueres ha contractat dues empreses, Argon i Leinad, perquè facin tasques de manteniment per prevenir aquestes problemàtiques.

La primera actuació ha consistit en posar embornals nous que controlin l’aigua i la condueixin cap a les clavegueres. El següent pas consisteix a col·locar barreres per retenir les terres que baixen i, així, evitar l’erosió del sòl. Un cop s’hagin executat aquestes accions i s’hagi controlat l’aigua, es procedirà a l’habilitació dels camins del parc. L’objectiu és que en un termini de 3 o 4 anys tots els canvis que s’han de fer al Parc Bosc estiguin enllestits.