Millora la satisfacció de la ciutadania amb l'atenció primària de la Regió Sanitària Girona

2024-02-26 11:00

L’atenció primària de la Regió Sanitària Girona ha millorat el grau de satisfacció de la ciutadania amb l’atenció rebuda en 0,40 punts, passant d’una 7,64 el 2022 a 8,03 el 2023, segons es desprèn de l’últim Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA). Els resultats també indiquen una millora en la fidelitat dels usuaris i gairebé 9 de cada 10 (el 88,1%) tornaria al centre que els atén (més de 3 punts per sobre del 2022, quan se situava en el 84,7%). L’objectiu del PLAENSA és incorporar la veu de la ciutadania en la millora de la qualitat dels serveis sanitaris. La satisfacció és un sentiment subjectiu de la persona que rep el servei i té un gran valor per a la gestió, la planificació i provisió de serveis sanitaris.

L’enquesta interpel·la la ciutadania en diferents aspectes relacionats amb l’experiència al centre de salut on ha sigut atesa, com ara el tracte del personal, els canals per rebre atenció, el soroll, la neteja o si les explicacions s’entenen. Els aspectes més ben valorats són la neteja (95,4%), la comprensió de les explicacions (94,8%), el tracte del personal d’infermeria (96,2%) i de medicina (93,7%) i la coherència de les explicacions (94,3%). Així mateix, un 91,3% dels enquestats creu que està en bones mans i un 89,2% valora positivament el temps que li ha dedicat el professional de medicina.

L’indicador que més creix respecte el 2022 és el relacionat amb l’accessibilitat i que avalua la percepció del pacient a l’hora d’agendar el dia de la visita: augmenta un 7%, passant del 63,1% el 2022 al 70,2% el 2023. Aquesta evolució positiva s’emmarca en el Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària del Departament de Salut impulsat fa un any amb l’objectiu de millorar la resolució de l’atenció primària. També millora la valoració dels diferents canals existents per rebre atenció (que passa del 79,6% al 86,6%) i l’atenció rebuda al CAP fora de l’horari habitual (incrementa del 75,1% al 81,8%). A més, tots els àmbits de l’enquesta superen la mitjana global de Catalunya.

En conjunt, 11 dels 20 indicadors –el 55%– se situen en nivells d’excel·lència amb una puntuació superior al 90%, mentre que en l’enquesta del 2022 en van ser 9. Els resultats permeten que cada àrea bàsica de salut identifiqui quines són les aspectes de millora segons la perspectiva del ciutadà i poder-hi implementar les mesures correctores pertinents.

El Pla d'enquestes de satisfacció (PLAENSA©) és un projecte que va començar l'any 2001 per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l'objectiu d'obtenir una informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en aquests serveis.