Més de 100 projectes a les beques Agita

2010-03-05 13:55

La quarta convocatòria de les beques Agita, d’ajuts a la creació, producció, exhibició i difusió de les arts de la ciutat de Figueres ha rebut 102 projectes. L'objectiu d'aquestes beques és fomentar la creativitat facilitant l'aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis a la ciutat de Figueres i compten amb un pressupost de 60.000 euros.

La xifra de 102 projectes és lleugerament inferior a la de la convocatòria 2008/2009, respecte de la qual, però, ha crescut el nombre de treballs procedents de Figueres i la comarca (40% del total). El jurat encarregat d’avaluar les propostes presentades està format per les persones següents: Pilar Parcerisas (vicepresidenta primera del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts), presidenta; Pep Canaleta (artista gràfic); Anna Capella (directora del Museu de l’Empordà); Cristina Cervià (actriu i directora teatral); Dídac Lee (creatiu tecnològic figuerenc); Cristina Masanés (escriptora i periodista); Àngel Quintana (professor d'Història del Cinema de la UDG); Marc Timón (compositor i periodista); Margarida Troguet (directora del Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida). Formen part del jurat, amb veu però sense vot, Camil·la Massot (secretària), Gemma Paraire (coordinadora de les beques), Edgar Tarrés (tècnic de Cultura). El calendari de les beques segueix endavant. Una vegada els membres del jurat hagin valorat els projectes i s’hagin reunit per decidir quins seran els guanyadors d’enguany, l'Ajuntament de Figueres farà pública la resolució abans del dia 29 de maig de 2010.