Més d'1,2 MEUR per a la rehabilitació dels Caputxins

2010-11-02 08:59

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri de Foment a adquirir compromisos de despesa, amb càrrec a exercicis futurs per valor de més de 52 MEUR destinats a subvencionar projectes amb fons de l'1% Cultural. La quantitat que es destina a projectes a Catalunya és de més d'11 milions. Entre aquests s'hi troba la Rehabilitació i recuperació de l’antic Convent dels Caputxins de Figueres per convertir-lo en Sala Polivalent d'Arts Escèniques. L'any 2011 s'hi destinaran més de 718.000 euros i el 2012 més de 537.000.