Mercaders i artesans s'uneixen per a reivindicar el seu dret a treballar en un any sense fires ni mercats

2020-06-04 08:00

S'ha constituït la "Unión de Mercaderes y Artesanos" amb l'objectiu de reinvidicar el seu dret a treballar i de manera digna. Des de l'aparició de la COVID-19 s'han anat cancel·lant fires i mercats. El govern central els ha inclòs en l'apartat d'ajudes a autònoms, unes prestacions que finalitzen el 30 de juny. Des del sector afirmen que serà impossible treballar en una temporada sense fires temàtiques. 

En aquest sentit reclamen disposar d'un epígraf propi que inclogui la venda on line. També reclamen que la cotització d'autònoms sigui per dies o per facturació. Recorden que els seus negocis acostumen a ser familiars i, quan fan vaitges, tota la família es trasllada amb ells Reclamen no tenir l'obligació de donar d'alta a la Seguretat Social als familiars de primer grau que no treballen per un sou sinó que ho fan per ajudar a l'economia familiar.

Consideren que són generadors de feina i demanen facilitats a l'hora de contractar treballadors i treballadores de manera puntual. També exigeixen el cobrament d'una taxa justa i equitativa per a participar en els events que s'organitzen. Sol·liciten la implicació dels organismes oficials per a poder trobar protecció davant de possibles fraus.

Amb aquesta associació volen defensar i representar els drets de mercaders i artesans. Promocionar el sector i la cultura popular. Organitzar esdeveniments per a donar a conèixer el col·lectiu i ser els intermediaris amb els organismes competents. Una de les vocals de la Unión de Mercaderes y Artesanos és la figuerenca Rabha Assat Rahhou.