Marta Felip participa en la creació i naixement de la hisenda pròpia de Catalunya

2014-02-20 14:00

L’alcaldessa de Figueres, Marta Felip -en la seva condició de vicepresidenta primera de Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona ha assistit, aquest matí al Palau de la Generalitat de Catalunya a la presentació hisenda pròpia de Catalunya, òrgan que un futur haurà de recaptar i gestionar tots els impostos que es generen a Catalunya. 

Tributs de Catalunya és fruit de l'acord entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l'àmbit tributari que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà. Amb el desplegament del conveni marc de 19 de setembre de 2012 s'ha iniciat el procés cap a una  col·laboració sòlida  i una integració gradual de serveis tributaris, procés en el qual caldrà coordinar i millorar progressivament els procediments aplicats pels organismes implicats i els serveis d'atenció i assistència als contribuents, i fer prevaldre els principis d'eficiència, eficàcia i economia que han de presidir l'actuació de les administracions públiques.

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha apel·lat a recollir “l’esperit de la Mancomunitat” a l’hora de construir la “hisenda catalana integral i moderna que volem  per fer una Catalunya millor”. El cap del Govern ha assegurat que un dels errors del catalanisme modern ha estat no “haver-nos ocupat prou de construir una hisenda pròpia, que és un pilar fonamental i essencial de qualsevol concepte d’autogovern, com s’està demostrant en aquest moment de pulsions centralistes en què a través de lleis i del control financer s’està disminuint l’autogovern”. 

Tal com  explica en el seu web, Tributs de Catalunya té per objectius posar a disposició dels ciutadans una àmplia xarxa d'oficines per tot el territori de Catalunya  per realitzar gestions tributàries, oferir un nou servei de finestreta única tributària per facilitar la realització dels tràmits vinculats a la gestió dels tributs que duu a terme cadascuna de les entitats signants i ampliar i apropar els serveis d'atenció i assistència als contribuents.

També vol potenciar la lluita contra la morositat fiscal, coordinant i agilitzant les actuacions de recaptació  dirigides als contribuents que no satisfan voluntàriament els deutes i eludeixen les obligacions fiscals. Aquesta coordinació d'actuacions permetrà prioritzar la recaptació dels deutes pendents d'abonar a organismes amb seu a Catalunya i facilitarà una major proximitat entre el deutor i l'Administració a través de la xarxa d'oficines compartida.