Manuel Toro vicepresident de la Comissió Nacional d'Economia d'UDC

2012-11-29 20:00

A la reunió de la Comissió Nacional d’Economia d’Unió Democràtica de Catalunya es va acordar procedir al nomenament de Manuel Toro Coll, Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Hisenda, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Figueres, com a vicepresident de la comissió. 

Les Comissions Nacionals són un espai de participació i de dinamització interna amb l'objectiu de generar el debat i la reflexió política necessària sobre cada realitat sectorial. Generen propostes d'actuació política, participen en l'elaboració dels programes electorals, fan el seguiment de l'acció de govern i organitzen activitats per a aprofundir en el coneixement del seu sector. 

Unió considera que "el progrés econòmic és fonamental pel desenvolupament d'un país. En aquest sentit, el manteniment del binomi competitivitat econòmica - cohesió social ha de ser un objectiu prioritari, ja que esdevé la garantia d'un progrés econòmic just i solidari". 

Per assolir tots aquests objectius, Unió disposa de les comissions relacionades amb l'Àrea Econòmica i específicament la Comissió d'economia: Unió defensa un model econòmic competitiu i modern, amb un finançament i una fiscalitat justa, amb plena ocupació i preparat per competir amb la resta del món.