Manifest del Col·legi d’Advocats de Girona sobre la convocatòria de referèndum prevista per l’1 d’octubre

2017-09-19 12:00

Reproduïm el Manifest del Col·legi d’Advocats de Girona amb posicionament de la Junta de Govern sobre la convocatòria de referèndum prevista per l’1 d’octubre.

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, davant la situació actual que viu Catalunya a les portes del 1-0, i com a representant d’un col·lectiu sensible als valors democràtics del país, reitera, com va fer en relació a la consulta del 9-N per acord de Junta de 23-10-2014, que "Catalunya és un poble amb una història mil·lenària, una llengua pròpia, un dret civil propi, una estructura social i econòmica diferenciada, unes institucions polítiques pròpies, i una voluntat manifestada al llarg dels segles de mantenir la seva identitat". En el preàmbul del vigent Estatut de Catalunya, s’expressa que "el Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària". 

En relació a les denúncies del Ministeri Fiscal respecte a les adhesions dels Ajuntaments de Girona, Celrà i altres a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, per acord de la Junta de Govern de 3-3-2016, es va posar de manifest que s’entenia que estava en joc la defensa de la democràcia, la llibertat política i la llibertat d’expressió. 

En tots dos acords anteriors la Junta de Govern va expressar "el seu suport perquè es treballi dins del marc de respecte als drets fonamentals, tant individuals com col·lectius com a poble i perquè la societat pugui avançar lliurament en el desenvolupament del que expressin les urnes amb la fermesa, el seny i el profund sentit democràtic que sempre ens ha caracteritzat".

Sembla inqüestionable que la societat catalana, amb diversitat d'idees i pensaments, però amb majoria sostinguda, considera que ha de poder decidir el seu futur, el que s'ha fet visible amb manifestacions ciutadanes pacífiques durant els darrers anys i amb el resultat d’eleccions democràtiques. 

La resposta política de l’Estat és difícilment compatible amb aquest anhel de la ciutadania. 

Ens trobem, per tant, en un conflicte d’origen i naturalesa estrictament política que l’Estat ha derivat cap a una solució de caire únicament judicial, dotant recentment al Tribunal Constitucional, mitjançant la Llei Orgànica 15/2015, d'unes competències executives allunyades de la funció essencialment interpretadora de la Constitució amb que es va dotar aquest òrgan en el marc de la Constitució de 1978. És inqüestionable que ens trobem davant d’una situació que admet diferents opinions, totes elles legítimes, quan fins i tot tres membres del propi Tribunal van manifestar, mitjançant vots particulars a la Sentència 185/2016, les seves discrepàncies.

La democràcia com a sistema polític permet l’existència de mecanismes per reconèixer la voluntat social com expressió dels drets fonamentals a la llibertat d’expressió, de llibertat ideològica i el dret a la participació ciutadana en els assumptes públics i permet superar, amb la negociació i l’acord qualsevol dificultat si hi ha voluntat real. 

Les lleis, siguin del rang que siguin, han de ser promulgades, derogades, modificades i interpretades d’acord amb les necessitats de la voluntat popular, expressada de manera democràtica, lliure i pacífica. 

En aquest context la Junta de Govern de l'ICAG deplora que un conflicte de naturalesa estrictament política, sembli condemnat a tenir una resposta únicament judicial. 

Des del màxim respecte a totes les institucions de l'Estat, no podem deixar de manifestar la nostra perplexitat davant la singularitat i rapidesa amb que, a instàncies de la Fiscalia General de l’Estat, s’han anat formulant instruccions i querelles en relació a persones vinculades a la preparació del referèndum del 1-0, des de càrrecs electes, fins a funcionaris, periodistes, etc. 

Es funció primordial del Col·legi d'Advocats de Girona garantir, dins del seu àmbit territorial d’actuació, el dret de defensa de tots aquells ciutadans que ho puguin necessitar, quan entenguin que s’ha vulnerat l’exercici dels seus drets fonamentals, tot remarcant que, en tota actuació policial o judicial, ha de prevaldre el dret a la presumpció d’innocència de tota persona investigada. 

Les informacions aparegudes a la premsa permeten considerar la possibilitat d'un escenari en el que d’ara endavant, i en relació a la convocatòria de referèndum del dia 1 d’octubre, es faci necessari cobrir una multitud de peticions d’orientació, assessorament i, en el seu cas, assistències legals en seu policial, judicial o fiscalia, i per aquest motiu, la Junta de Govern de l´ICAG acorda adoptar les adients mesures al respecte.

 

(En l’elaboració, votació i aprovació del present manifest s’ha excusat i no hi ha tingut cap intervenció la Sra. Marta Alsina Conesa).

Lloc de cerca