L'OMAC de Figueres va atendre prop de 50.000 usuaris

2015-01-16 10:30

El 2014 l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) ha atès un total de 49.840 usuaris, el qual representa un 6% més que l’any anterior. Aquesta xifra és la tercera afluència més alta des de l’any 2006.

La mitjana diària ha estat de 202 usuaris, significant un increment de 12 persones més respecte al 2013. A aquestes dades s’hi suma que, malgrat l’augment d’afluència del 6%, s’ha reduït el temps d’espera. S’ha registrat el millor temps d’espera del servei – 8.01 minuts de mitjana – i s’ha augmentat el temps d’atenció mig per usuari – 8.52 minuts. La millora d’aquests registres ha estat possible gràcies a l’agilitació en la tramitació administrativa de les gestions per part de totes les àrees de l’Ajuntament que hi participen.

Altres dades d’interès són: 12.981 gestions relacionades amb el padró d’habitants, 23.161 certificats i volants emesos i un total de 73.324 gestions i tràmits. Destacar també que pel que fa a l’afluència de tardes - de les 16 a les 18 hores -, també s’ha incrementat en un 6,75%.

El regidor delegat de l’OMAC, Pere Giró, es mostra molt satisfet amb el servei perquè “l’organització eficaç i l’optimització dels recursos disponibles ha permès batre records en els registres. Un fet important és que hem reduït el temps d’espera, el qual també ha estat gràcies a l’increment de l’ús d’Internet per fer gestions i als bons resultats de la campanya de promoció de l’horari de tarda de l’OMAC”.