L'Observatori de l'Esport prepara un estudi sobre l'activitat física dels empordanesos

2011-04-06 13:00

El Servei d’Esports del Consell Comarcal juntament amb l’Observatori de l’Esport de l’Alt Empordà portaran a terme durant l’any 2011 un estudi comarcal sobre diferents aspectes relacionats amb l’activitat física de la població.

La finalitat de l’estudi consisteix en la detecció de necessitats en els municipis de menys de 3.000 habitants per tal de plantejar un programa adaptat d’actuacions i d’activitats. L’estudi anirà destinat al sector de dones i gent gran.

La primera fase de l’estudi consisteix en elaborar i enviar una enquesta als ajuntaments dels municipis de menys de 3.000 habitants amb una doble finalitat. Per un costat, conèixer l’activitat municipal actual i els programes en marxa i per l’altre, detectar les necessitats i possibilitats per posteriorment elaborar el programa adequat. Aquesta fase finalitzarà el proper mes de maig.

La segona fase consistirà en l’elaboració dels programes d’activitat física per als municipis que ho sol•licitin, en l’assessorament per l’obtenció d’ajuts i subvencions de les administracions per al seu desenvolupament. Aquesta fase es durà a terme de juny a setembre d’aquest any.

La tercera fase consistirà en la posada en marxa dels programes d’activitats mitjançant el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la seva avaluació contínua. Aquesta fase es durà a terme a partir de setembre de 2011.