L’Obra Social 'la Caixa', la Diputació i el Consorci Salines-Bassegoda finalitzen la restauració del curs alt de la riera de l’Arnera

2013-12-09 12:00

Els treballs de restauració i fixació dels marges del curs alt de la riera de l’Arnera per tal de controlar l’aportació de sediments al curs d’aigua en tres punts geomorfològicament molt inestables van finalitzar el passat mes d’octubre. La riera de l’Arnera, al terme municipal de Maçanet de Cabrenys, està inclosa en l’Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 del Massís de les Salines.

Aquesta actuació tenia per objectius evitar el rebliment del riu per part de sediments, millorar la vegetació de ribera en zones amb hàbitats d’interès comunitari prioritari, com són ara les vernedes, i millorar l’hàbitat del cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes).

El cranc de riu autòcton és una espècie que es troba en un estat de conservació vulnerable, segons la Llista vermella d’espècies amenaçades de la UICN.

Les actuacions, que s’han dut a terme en tres punts de la riera de l’Arnera on s’havia observat una aportació de sediments al curs, han consistit en la instal·lació d’estaques de castanyer, juntament amb la instal·lació de malles biodegradables de fibra de coco que permeten fixar els materials que s’erosionen i que permeten també que hi creixi vegetació per sobre.

En l’execució dels treballs han participat tres persones en risc d’exclusió social i un oficial de la Fundació Privada ALTEM, i s’hi ha invertit uns 8.000 euros.

Els treballs s’emmarquen dins del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per conservar i millorar els espais naturals de la demarcació de Girona, alhora que es fomenta la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.