L'Institut Olivar Gran celebrarà el Figueres European Congress 2024

2024-01-12 10:00

Els dies 18 i 19 de gener, l'Institut Olivar Gran celebrarà el FEC 2024 (Figueres European Congress 2024), un projecte impulsat per un grup d’alumnes i professorat del centre, creat i dissenyat amb la finalitat que els joves d’Europa treballin temes polítics fent una simulació de debats, al voltant de diferents preocupacions de l'actualitat. L’organització i funcionament serà similar a la del Parlament Europeu.

Per realitzar aquests debats, des de l'Olivar Gran s'ha convidat a diferents instituts d’arreu d’Europa, com ara Espanya, França i Polònia per treballar i compartir experiències. Els alumnes que participen duran a terme els seus projectes segons les seves ideologies polítiques, per tal que puguin treballar entre ells de manera unificada, per després expressar aquestes idees/solucions en els debats. A cada controvèrsia es proposen diferents conflictes actuals i  hauran d’arribar a conclusions argumentant les seves idees.

El projecte va ser creat a principis del curs 2022/23, per poder fer la primera edició FEC, durant el gener del 2024. D'aquesta manera joves de diferents països europeus tindran un espai on podran intercanviar opinions, enriquir-ne la comprensió política i enfortir-ne l'habilitat per debatre.