L’IBI es podrà pagar a Figueres fraccionat en tres rebuts

2016-03-09 10:00

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat flexibilitzar per primera vegada el pagament de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI) fraccionant-lo en tres rebuts sense recàrrec addicional.

Aquesta mesura beneficiarà a tots els contribuents que tinguin el rebut de l’IBI domiciliat, que actualment són la majoria, amb un 72% segons l’Organisme de Gestió Tributària.

Els tres rebuts, es cobraran amb la següent distribució:  L’1 d’abril el 50% del total, el 20 de juny el 25%, i el 20 de setembre el 25% restant. En el cas de no tenir els rebuts domiciliats, el pagament s’haurà d’efectuar de l’1 d’abril al 6 de juny d’enguany. 

El regidor de Rendes i Recaptació, Jordi Masquef, valora positivament la mesura que s’ha adoptat per espaiar els pagaments dels tributs, intentant posar el màxim de facilitats als contribuents en la seva relació amb l’Administració.