L'Hospital de Figueres recupera les visites als malalts no covid

2021-02-22 18:00

Atesa la tendència a la baixa del número de pacients ingressats per coronavirus que l’Hospital de Figueres està registrant des de fa unes setmanes, i coincidint amb la reducció de la incidència de la malaltia a la comarca de l’Alt Empordà, a partir de demà dimarts es recuperen les visites per als malalts del centre que no tenen la Covid-19. A dia d'avui dilluns hi ha 23 pacients ingressats per coronavirus i 6 professionals positius.

Es permetrà l’entrada d’un acompanyant major de 14 anys en dues franges horàries diàries d’una hora cadascuna: de 11 h a 12 h i de 17 h a 18 h. Només hi podrà haver un visitant per franja i durant la visita del matí els professionals mèdics aprofitaran per informar de l’estat del pacient.

S’estableix un únic accés per als acompanyants, que és la porta principal de l’Hospital. Quan la persona arribi per a la visita, s’ha d’adreçar al guarda de seguretat que li entregarà una targeta amb el número d’habitació del pacient ingressat i una mascareta quirúrgica. Haurà de portar la targeta penjada en un lloc visible per si fes falta realitzar alguna comprovació per part del personal del centre i, a la sortida, tornar-la al punt de control.
En termes generals, els acompanyants han de seguir les següents indicacions:
1. Només s’autoritza un visitant per pacient
2. A l’entrada del centre cal rentar- se les mans amb solució hidroalcohòlica i fer-ho de forma freqüent durant l’estada
3. És obligatori l’ús de mascareta en tot moment i no s’han de portar guants
4. Cal mantenir la distància de seguretat amb pacients, professionals i visitants
5. L'espai de visita és l’habitació del pacient, no es pot estar ni als passadissos ni a les sales comunes. I tampoc es pot anar a altres habitacions
6. El visitant no pot tenir símptomes compatibles amb la Covid-19 ni ser contacte estret d’un positiu

A principis del mes de novembre es va decidir restringir l’accés dels visitants a les habitacions per l’alta xifra d’ingressats per coronavirus, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels pacients no covid i dels professionals. Tot i així, s’han fet excepcions en les persones en situació de final de vida (tinguessin la Covid-19 o no), amb descompensacions de patologies cròniques o en circumstàncies concretes en què l’equip assistencial responsable així ho indiqui. 

Pel que fa a la Unitat de Monitoratge (UMO) del servei d’Urgències, com que en aquests moments té molts llits ocupats i la majoria dels quals són per pacients amb la Covid-19, s’ha acordat que per ara es prorroga la restricció de visites i només s’autoritzen en les mateixes situacions excepcionals que a les plantes de l’hospital. 

En referència als acompanyants del servei d’Urgències, no es fan canvis a les limitacions aplicades fins ara i el pacient ha d’entrar sol. Només es permeten en menors d’edat, persones dependents, embarassades, situació de final de vida o en els casos en què l’equip assistencial ho consideri necessari. 

Finalment, a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) es manté el sistema establert fins ara: els acompanyants poden entrar fins a la sala d’espera. Un cop el pacient està de la intervenció o prova, el personal de la UCSI truca l’acompanyant al telèfon que ha facilitat a l’arribada.

Centre Sociosanitari Bernat Jaume
En el cas del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, des de l’estiu passat que es permet l’entrada de visitants, després que la direcció del centre valorés que el contacte amb els familiars és beneficiós i necessari per al benestar dels pacients. Ara bé, la freqüència de l’accés dels acompanyants s’ha anat adaptant en funció de quina és la situació de la pandèmia a l’exterior i també de l’estat de salut de cada ingressat. 

Amb l’objectiu de garantir la seguretat, el sistema de visita és mitjançant cita prèvia i, actualment, cada pacient disposa de dues visites setmanals d’una hora de durada en una de les dues franges fixades: de 12 h a 13 h o de 17 h a 18 h. Els professionals del centre contacten amb els familiars o les persones de referència per quedar d’acord amb el dia de la setmana i l’hora. 

Pel que fa al servei de l’Hospital de Dia, al mes d’octubre ja va recuperar l’activitat. En aquests moments l’aforament de l’espai és del 60 % per garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals.