Les pèrdues pel foc en bens públics supera els 1,3 milions

2012-08-14 12:00

Aquest matí els serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal han acabat de revisar tota la documentació tramesa pels ajuntaments de l’Alt Empordà en relació a la valoració de les pèrdues ocasionades per l’incendi forestal del passat 22 de juliol en bens de titularitat pública. 

En total 13 municipis a més del Consorci Salines Bassegoda i el mateix Consell Comarcal han presentat la corresponent sol·licitud d’ajuda. L’import total és d’1.327.267,66 euros. Les peticions, que tenien com a termini de presentació el passat dia 10 d’agost, s’han enviat als Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals de Girona per a la seva posterior tramitació. 

Com a conseqüència de l’incendi esdevingut a la comarca de l’Alt Empordà durant els dies 22 al 26 de juliol d’enguany i atesa l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe, el Consell Comarcal ha recollit com a finestreta única totes les sol·licituds d’ajuts presentades pels municipis afectats.