Les ordenances fiscals de Figueres incrementaran la taxa d'ocupació de pública dels caixers automàtics

2020-09-30 17:30

La taxa d’ocupació de via pública dels caixers automàtics de les entitats bancàries a Figueres, passarà dels 856 euros a 3.000 euros l’any. Aquesta és una de les novetats de les ordenances fiscals 2021 aprovades per la Comissió Informativa de l'Ajuntament de Figueres. Aquest és el primer pas d’aprovació del document, que passarà pel ple de dilluns que ve, 5 d’octubre.

Les ordenances fiscals de l’any 2021 actualitzen l’IPC que no es posava al dia des de l’1 de gener de l’any 2015. Tot i això, amb l’actualització, Figueres estarà a la zona baixa en taxes i impostos pel que fa a ciutats de més de 20.000 habitants de la demarcació de Girona. A més, l’actualització és imprescindible per tal de millorar els serveis i les necessitats de la ciutat. 

També s’ha fet una adaptació de la guia de carrers de la ciutat segons l’activitat comercial que s’ha actualitzat i s’ha posat al dia i s’ha derogat la taxa per la tinença d’animals.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que “l’actualització de les ordenances fiscals és necessària per posar la ciutat al dia, per adaptar-la a i per poder atendre  millor les necessitats i els serveis dels ciutadans de Figueres”.

Aquesta és una proposta que passarà pel ple de ordinari d’octubre, dilluns 5 d’octubre. Després s’obrirà un període d’exposició pública abans de la seva aprovació definitiva.