Les obres de l'esvoranc de la Rambla entren en la seva recta final

2015-03-18 13:00

Aquest dimecres s’han posat en marxa les obres d’urbanització de l’esvoranc de la Rambla de Figueres, les quals un cop finalitzades les actuacions d’emergència, serviran per recuperar la zona malmesa i retornar-la al seu estat anterior.

Els treballs consisteixen a restablir la continuïtat dels serveis afectats, com ara el clavegueram, l’enllumenat públic, l’escomesa elèctrica i el rec; reconstruir el muret que salva el nivell entre el saló i el vial de la Rambla; reposar les bases i elements de pavimentació i urbanització (llambordes de la calçada, vorades, rigola i lloses de la vorera, peces de revestiment del muret, peces d’encintat dels escocells, peces de formació i remat de l’escala d’accés al saló i lloses de pavimentació del saló); recol·locar les peces ornamentals de la Rambla i plantar dos exemplars nous de Platanus Hispanica i el boix d’alineació. 

D’aquestes accions els dos únics elements nous que s’introdueixen en el projecte són la tapa i les escales d’accés a l’arquetó de servei - inclòs en les obres d’emergència. Aprofitant que s’havia de refer la volta s’ha incorporat una porta metàl·lica que permet accedir a la riera des de dalt del saló de la Rambla per a fer-ne el manteniment. 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Excavacions Empordà 2000 SL per un valor de 58.987,50€ i, com ja es va anunciar, estaran enllestides per la diada de Sant Jordi.

Lloc de cerca