Les obres d'arranjament del camí de Garrigàs de Palau Santa Eulàlia, a punt d'acabar-se

2010-12-01 14:30

El camí de Garrigàs representa un accés molt important pel municipi de Santa Eulàlia. La millora del camí que s’hi està fent pretén mantenir i configurar una xarxa de camins rurals que, a banda de comunicar els nuclis habitats, faciliti l’accés a les explotacions agrícoles i ramaderes de la zona. Les obres, que van començar el passat mes de setembre, estan a punt d’acabar-se i han consistit en l’ampliació del vial i en la regularització de la calçada per facilitar l’accessibilitat a tot tipus de vehicles. També s’ha realitzat el drenatge necessari per garantir el desguàs i està previst un caixò de formigó per salvar el recorregut de la riera Pellingarda.

El camí, que té un longitud de 3,5 kilòmetres i una amplada mitjana de 2,5 metres, és molt transitat pel veïns del municipi. Les obres han tingut un cost de 56.975 euros, dels qual la Generalitat, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques, n’aporta 43.764 euros.

El delegat del Govern, Jordi Martinoy, ha visitat avui el municipi de Palau de Santa Eulàlia, un dels més petits de les comarques gironines, l’únic que s’organitza com a consell obert en què els ciutadans poden decidir sobre totes les qüestions que afecten el municipi. S’ha reunit amb el seu alcalde, Josep Sabartes, i, conjuntament, han realitzat una visita d’obres al camí de Garrigàs.

A la visita també s’ha destacat la recent entrada en vigor de les normes de planejament urbanístic del municipi, elaborades per la Direcció General d’Urbanisme, i la futura instal·lació de tres depuradores biològiques, amb la subvenció de 44.248,52 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.