L'AMC proposa eximir del pagament de la taxa de cementiris als majors de 65 anys qui rebin una pensió mínima

2010-07-12 08:41

El primer secretari de l'Acció Municipal per Catalunya de Figueres Esteve Gratacós demana a l'Ajuntament que s'eximeixi del pagament de la taxa de cementiris als majors de 65 anys qui rebin una pensió mínima i no tinguin altres béns econòmics. Per a poder gaudir d’aquesta exempció, proposa l'AMC, els pensionistes haurien de demostrar que compleixen aquests requisits fefaentment – mitjançant la targeta d’afiliació a la Seguretat Social o similar i d’un Certificat negatiu d’Hisenda – en la petició que haurien d’adreçar al Servei de Cementiris de l’Ajuntament de Figueres.

L'AMC justifica aquesta petició per la crisi econòmica actual que afecta a pràcticament tots els estaments de la societat. "La duresa dels seus efectes, però, es fa especialment palesa entre els més vulnerables, els més febles, els més dependentsMolts dels nostres avis, tot i haver-se passat tota la seva vida treballant, han de sobreviure amb pensions ínfimes que tot sovint els obliguen a fer mans i mànigues per poder cobrir les necessitats bàsiques cada mes. L’administració local, per ser la més propera als ciutadans, ha de vetllar perquè aquells a qui administra visquin amb la màxima dignitat possible".