L'Ajuntament de Roses destina uns 182.000 euros per a subvencionar la compra de llibres de text

2014-07-24 11:30

Un total de 2.352 alumnes de Roses entre primer curs d’educació primària i quart d’educació secundària obligatòria, es beneficiaran de les subvencions atorgades per l’Ajuntament aquest any. En el cas dels escolars de cicle inicial, aquesta subvenció té un valor de 60 €, en els cicles mitjà i superior és per un valor de 40 €, mentre que en el cas dels alumnes d’educació secundària obligatòria arriba fins als 84 €.

Els ajuts es fan efectius a través de convenis subscrits entre l’Ajuntament i les AMPAS dels centres, sistema que permet que en el moment de la compra del material, ja es descompti als pares l’import corresponent a la subvenció assignada.

A aquests ajuts universals cal afegir l’estalvi econòmic addicional que obtenen les famílies que participen en el projecte de Banc de Llibres impulsat des del consistori, on partint del model de socialització dels llibres de text, els alumnes reben la cessió d’ús d’una part dels llibres, amb el compromís de retornar-los quan s’acabi el curs perquè puguin ser aprofitats.

Amb aquesta mesura, a més d'incrementar l'ajut econòmic que reben les famílies per a l'adquisició de llibres de text, es fomenta la corresponsabilitat, la socialització, la sostenibilitat i l'estimació pels llibres per part dels infants.

Per últim, el consistori també atorga 5 euros per alumne a les associacions de mares i pares dels diferents centres, en concepte d’ajut per cobrir les despeses de gestió a què han de fer front per al seu funcionament.

El total d'actuacions ascendeix a un import  de 181.800,80 €, que es distribueixen de la següent manera: ajuts directes a les famílies per a l'adquisició de llibres, 144.404 €, ajuts AMPA's centres (a raó de 5€/alumne), 11.760 €, ajuts compra material per a Bancs de Llibres, 25.636,80 €.

Els beneficiaris són els alumnes empadronats a Roses dels cursos corresponents de tots els centres d'ensenyament rosincs (escola Els Grecs, escola Jaume Vicens Vives, escola Monsterrat Vayreda, escola Narcís Monturiol, Centre Escolar Empordà i instituts Cap Norfeu i Illa de Rodes), així com les AMPA's dels mateixos.