L'Ajuntament de l'Escala destina 115.000 euros a empreses i autònoms locals

2020-06-11 17:30

L’Ajuntament de l’Escala ha aprovat, en un ple extraordinari celebrat avui dijous, les bases reguladores per a la concessió de subvencions per valor de 115.000 euros per tal d’ajudar a empreses i autònoms locals a reduir l’impacte de la crisi econòmica derivada de l’estat d’alarma actual per la Covid-19 i a reprendre l’activitat empresarial i comercial en el menor temps possible.

En aquest sentit, en les properes setmanes es convocaran tres línies d’ajudes diferents (i es fixarà els terminis en què s’hauran de presentar sol·licituds):

1. Subvencions als establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de l’Escala per la compra d’elements de protecció i seguretat com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19.

L’objectiu d’aquesta línia es ajudar les empreses que han hagut de fer una inversió per adquirir elements de protecció i seguretat durant l’Estat d’Alarma, amb la finalitat de reactivar l’economia del municipi en el menor temps possible, afavorint que aquesta reobertura es faci sempre preservant la salut dels usuaris i treballadors i ajudant a evitar la propagació del contagi.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin activitat de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, hotels, càmpings, restaurants, immobiliàries i empreses d’activitats turístiques; que tinguin llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder-les dur a terme.

Només seran subvencionables les despeses derivades de l’adquisició d’elements de protecció i seguretat des de l’inic de l’estat d’alarma fins el mes de juny de 2020, relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia per la COVID-19.

En aquest sentit s’entenen compresos:

-           La compra d’equipaments d’higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries òptimes per desenvolupar l’activitat.

-           La instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments comercials i locals comercials, adreçades tant als consumidors com als treballadors de l’establiment.

Aquests materials i instal·lacions podran ser:

-           Torres o dispensadors de gel hidroalcohòlics.

-           Mampares protectores.

-           Màquines de purificació d’ozó.

-           Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless.

-           Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors.

-           Altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries.

S’estableix una ajuda que pot arribar a un màxim de 500 euros per establiment i aquesta ajuda es compatible amb altres que s’hagin pogut rebre d’altres administracions per a la mateixa finalitat. Les ajudes estan vinculades també al nombre de peticions rebudes en relació a la disponibilitat pressupostària.

2. Subvencions al sector serveis pels perjudicis soferts durant el període d’Estat d’Alarma generada per la Covid-19

L’objectiu és ajudar al manteniment del teixit comercial i empresarial local i reprendre l’activitat econòmica, que s’han vist alterats a conseqüència de les mesures de l’Estat d’Alarma, que ha obligat a tancar establiments, reduir-ne l’activitat o be adaptar-la, amb la conseqüent disminució d’ingressos.

Es tracta d’ajudar les empreses que han vist suspesa la seva activitat durant l’obligat confinament per la Covid-19 o bé han sofert un decrement de la facturació de com a mínim un 70% en els mesos de març, abril i maig de 2020 respecte de l’any anterior.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin activitat de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, hotels, càmpings, restaurants, immobiliàries i empreses d’activitats turístiques; que tinguin llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder-les dur a terme.

Aquestes ajudes podran arribar a ser d’un màxim d’entre 150 i 500 euros en funció del nombre de treballadors de l’empresa i vinculat també al nombre de peticions rebudes.

3. Subvencions als establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de l’Escala per a la posada en marxa, durant l’Estat d’Alarma, de projectes d’innovació tecnològica i millora del local

Només seran subvencionables les despeses derivades de la inversió tant en noves tecnologies com en la millora del local efectuades durant els mesos d’abril a juny de 2020 i que vagin en la línia del Pla comercial aprovat per l’Ajuntament el 2019.

En aquest sentit s’entenen compresos:

-           La compra d’equipaments relacionats amb de noves tecnologies, ja sigui software com hardware.

-           Les despeses de comunicació, de publicitat i de venda online.

-           Les despeses de visualització a les xarxes socials i pàgina web.

-           Les millores en el local comercial.

Es preveu que la subvenció pugui arribar a un màxim de 500 euros per establiment, vinculat també al nombre de peticions rebudes.

La regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja, remarca “la voluntat de l’Ajuntament d’estar al costat tant de les empreses com de les famílies i fer tot allò que sigui possible per ajudar a sortir de la situació generada per aquesta pandèmia global de la millor manera, actuant al mateix temps com a suport a la innovació i la renovació”. En aquest sentit, aquestes subvencions “formen part del pla de xoc econòmic i social que va aprovar el mes passat l’Ajuntament de l’Escala per fer front als efectes de la Covid-19, amb una quarantena de propostes valorades en 1,4 milions d'euros”.

Aquestes línies d’ajudes han estat aprovades per unanimitat i tant govern com oposició han destacat el treball conjunt que s’ha fet per tal de tirar endavant aquestes subvencions amb la màxima celeritat possible.